เทศบาลตำบล บางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก