หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล บางกระทุ่ม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
"เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ยกระดับอุตสาหกรรมกล้วยตาก สร้างสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ นำสู่ชมชนสุขภาพดีมีความปลอดภัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล"
วิสัยทัศน์ ทต.บางกระทุ่ม
วัดห้วยแก้ว ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
สายตรงนายก
โทร : 081-707-6009
1
2
3
 
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม มีความลาดเอียงลง สู่ลำคลองห้วยแก้ว ซึ่งเป็นลำคลองที่ไหลผ่านด้านตะวันออกของ เทศบาล
 
 
ประชากรทั้งหมด ๑,๕๐๓ คน

แยกเป็น ชาย ๗๒๑ คน

แยกเป็นหญิง ๗๘๒ คน
ความหนาแน่นเฉลี่ย ๑,๒๗๙.๑๕ คน / ตร.กม.
 
 
ลักษณะภูมิอากาศ เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ตั้งอยู่ภาค กลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มโดย ทั่วไป ไม่มีภูเขาและป่าไม้ สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัดโดยได้รับอิทธิพลจากลม มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ พัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงใน ทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นลมร้อนชื้น
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ซึ่ง เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลมาจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพัดมา จากมหาสมุทรอินเดีย
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ซึ่ง เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลมาจาก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะเวลาที่มีอากาศหนาวเย็น จากประเทศจีน เคลื่อนตัวมาทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 
ส่วนใหญ่ประชาชนจะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพนอกภาคเกษตรกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การค้าขาย การผลิต กล้วยตากในลักษณะอุตสาหกรรมเกษตรในครัวเรือน
 
 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

ที่ดินประเภทเกษตรกรรม

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา

ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา

ที่ดินประเภทสถาบันราชการและสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ
 
 
  เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดพิษณุโลก ห่างจากจังหวัดพิษณุโลกไปทางทิศใต้ ตามเส้นทาง รถไฟสายเหนือเป็นระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร ตามเส้นทางสายพิษณุโลก - บางกระทุ่ม (วัดจุฬามณี) เป็นระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร ตาม เส้นทางสายพิษณุโลก – เนินกุ่ม – ไผ่ล้อม - บางกระทุ่ม เป็นระยะทาง ๖๙ กิโลเมตร มีพื้นที่ของเทศบาลขนาด ๑.๑๗๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗๓๔.๓๘ ไร่ มีประชากร ๑,๕๐๓ คน (ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๕๔) มีอาณาเขตเทศบาลคลอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๕ ของตำบลบางกระทุ่ม (บางส่วนทั้ง ๓ หมู่บ้าน)
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ม.1 เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ม.3 เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ม.7 เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ม.7 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  
 
 
 
 
ทต.บางกระทุ่ม ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๓ หมู่บ้าน ๔ ชุมชน ได้แก่
 
หมู่บ้านที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    ชุมชนพัฒนา ๑๐๗ ๑๓๑ ๒๓๘    
  ชุมชนสร้างสรรค์พัฒนา , ชุมชนพัฒนา ๒๘๘ ๓๐๑ ๕๘๙  
    ชุมชนรวมใจพัฒนา ๓๒๖ ๓๕๐ ๖๗๖    
    รวมทั้งสิ้น ๗๒๑ ๗๘๒ ๑,๕๐๓  
 
 
 
  สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ยังคงพึ่งพาการเกษตรเช่นเดียวกับสภาพเศรษฐกิจของอำเภอ บางกระทุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบระบบพึ่งพาธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของประชาชนแปรผันตาม ผลผลิตทางการเกษตร รายได้ของประชาชนบางส่วนมาจากการค้าบริการและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึ่งย่านการค้าและบริการจะอยู่ บริเวณศูนย์กลาง คือ บริเวณหน้าสถานีรถไฟ ถนนห้วยแก้ว และถนนห้วยแก้ว ซอย ๕ ส่วนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ในเขตเทศบาลจะเป็น จำพวกอู่ซ่อมรถ ซ่อมเครื่องจักรกลของทางการเกษตร
 
 
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โทรศัพท์ : 0-5539-1100 โทรสาร : 0-5539-1282
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 ทต.บางกระทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม 6,929,398 เริ่มนับ 6 มี.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10