หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและข่นส่ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๓เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดีแบบ Smart TV ขนาด ๗๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]ซื้อจ้างเหมาซ่อมแซมลำโพงชุดเครื่องเสียงสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการชุมชนเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ขนาด 9.15 x 19.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม กำหนด [ 11 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการชุมชนเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ขนาด 9.15 x 19.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22