หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ข้างถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.25 เมตร ความยาว รวม 172 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างหลังคากันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุศูนย์บริการชุมชนเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำหน้าโรงสูบ หมู่ที่ 4 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม หลังเก่าสวนสาธารณะเมืองกล้วยตากเฉลิมพระเกียรติ ขนาดกว้าง 64.3 ตารางเมตร ยาว 148 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมารถแบคโฮเพื่อขุดและทำการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จะใช้สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11