หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม (หลังเก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระทุ่ม โดยมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 2,529.80 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ม.ค. 2566 ]จ้างจัดเตรียมเครื่องสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม (หลังเก่า) หมู่ที่ 4 ต.บางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 7 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม [ 19 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม (หลังเก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระทุ่ม โดยมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 2,529.80 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ม.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลังเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม (หลังเก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระทุ่ม โดยมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 2,529.80 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม [ 3 ม.ค. 2566 ]โครงการตีเส้นจราจรสายถนนรวมใจพัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระทุ่ม ปริมาณไม่น้อยกว่า 246 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC - 9140 CDW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง Overlay ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ขนาด กว้าง 9 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,210 ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง Overlay ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ขนาด กว้าง 9 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,210 ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19