หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ประจำปี 2562 [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 87  
 
  (1)