หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม [ 25 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระท่ม เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดการความรู้เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ประจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง การแต่งของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคนงานจ้างเหมา [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง นโยบายการปฏิบัติราชการและเป้าหมายของเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๖) [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๓) [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒ ) [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๕ ) [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔) [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2      3      4      5