หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒ ) [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๕ ) [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔) [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุุ่ม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓ ) [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่องนโยบายการปฏิบัติราชการและเป้าหมายของเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2      3      4