หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมินการจัดทำโครงการการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ี ๒ [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม รอบ 12 เดือน [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)     2