หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
"เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ยกระดับอุตสาหกรรมกล้วยตาก สร้างสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ นำสู่ชมชนสุขภาพดีมีความปลอดภัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล"
วิสัยทัศน์ ทต.บางกระทุ่ม
วัดห้วยแก้ว ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
สายตรงนายก
โทร : 081-707-6009
1
2
3
 
ศาลาไม้สัก วัดห้วยแก้ว
  
 
เริ่มนับ วันที่ 6 มี.ค. 2555
 
 
 
 
 
  ประชากรของเทศบาลส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมแบบระบบพึ่งพาธรรมชาติเป็นสำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ประชาชนส่วนใหญ่แปรผันตามผลผลิตทางการเกษตร ประกอบกับรายได้ของประชาชนบางส่วน มาจากการค้า การบริการและการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก รวมทั้งการผลิตกล้วยตาก ในลักษณะอุตสาหกรรมการเกษตร ในครัวเรือน
 
 
  โรงเรียนของรัฐบาล จำนวน ๑ แห่ง คือ
 
โรงเรียนศึกษาลัย ให้บริการความรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
  สถานบริการทางด้านสาธารณสุขของรัฐบาล
 
สำนักงานสาธารณสุข ตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้ว
  อัตราการมีส้วมใช้น้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
 
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีสถาบันศาสนา ภายในชุมชน ๑ แห่ง คือ วัดห้วยแก้ว
 
 
 
  เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ได้มีมาตรการในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตเทศบาล ดังนี้
 
ได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของเทศบาลเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นมาตรการในการป้องกันและระงับอัคคีภัย อันอาจจะเกิดขึ้นในเขตเทศบาล
 
ได้กวดขันพนักงานดับเพลิง ให้อยู่เวรยามประจำสถานีรถดับเพลิงของเทศบาล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเตรียมพร้อม ในการปฏิบัติการป้องกัน และระงับอัคคีภัยได้ทันท่วงที
 
ได้แต่งตั้งนายตรวจ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในการตรวจสอบและแนะนำในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยและตรวจสอบการใช้สายไฟภายในอาคาร และระมัดระวังการใช้เครื่องไฟฟ้าต่าง ๆ
 
ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ตลอดจนการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง
 
 
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โทรศัพท์ : 0-5539-1100 โทรสาร : 0-5539-1282
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 ทต.บางกระทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม 4,851,218 เริ่มนับ 6 มี.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10