หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
"เทศบาลตำบลบางหระทุ่ม ยกระดับอุตสาหกรรมกล้วยตาก สร้างสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ นำสู่ชมชนสุขภาพดีมีความปลอดภัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล"
วิสัยทัศน์ ทต.บางกระทุ่ม
วัดห้วยแก้ว ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
สายตรงนายก
โทร : 0-5539-1100
1
2
3
 
ศาลาไม้สัก วัดห้วยแก้ว
  
 
เริ่มนับ วันที่ 6 มี.ค. 2555
 
 
 
 
 
  ประชากรของเทศบาลส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมแบบระบบพึ่งพาธรรมชาติเป็นสำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ประชาชนส่วนใหญ่แปรผันตามผลผลิตทางการเกษตร ประกอบกับรายได้ของประชาชนบางส่วน มาจากการค้า การบริการและการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก รวมทั้งการผลิตกล้วยตาก ในลักษณะอุตสาหกรรมการเกษตร ในครัวเรือน
 
 
  โรงเรียนของรัฐบาล จำนวน ๑ แห่ง คือ
 
โรงเรียนศึกษาลัย ให้บริการความรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
  สถานบริการทางด้านสาธารณสุขของรัฐบาล
 
สำนักงานสาธารณสุข ตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้ว
  อัตราการมีส้วมใช้น้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
 
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีสถาบันศาสนา ภายในชุมชน ๑ แห่ง คือ วัดห้วยแก้ว
 
 
 
  เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ได้มีมาตรการในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตเทศบาล ดังนี้
 
ได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของเทศบาลเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นมาตรการในการป้องกันและระงับอัคคีภัย อันอาจจะเกิดขึ้นในเขตเทศบาล
 
ได้กวดขันพนักงานดับเพลิง ให้อยู่เวรยามประจำสถานีรถดับเพลิงของเทศบาล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเตรียมพร้อม ในการปฏิบัติการป้องกัน และระงับอัคคีภัยได้ทันท่วงที
 
ได้แต่งตั้งนายตรวจ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในการตรวจสอบและแนะนำในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยและตรวจสอบการใช้สายไฟภายในอาคาร และระมัดระวังการใช้เครื่องไฟฟ้าต่าง ๆ
 
ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ตลอดจนการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง
 
 
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โทรศัพท์ : 0-5539-1100 โทรสาร : 0-5539-1282
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 ทต.บางกระทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม 4,328,306 เริ่มนับ 6 มี.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10